czwartek, 24 marca 2011

Grand PrixGrand Prix - manieryczna tragifarsa na Kreatora i dwie Muzy. W finale exodus w towarzystwie uroczej Odaliski.

Grand Prix – a mannerist tragicomedy for Creator and two Muses.
In the final there is exodus in the company of a lovely Odalisque.

Cegła/metalowe aplikacje/tkanina, wym.24x42